Thuiszitter….Passend onderwijs?

Volgende keer hier jouw blog?
Mail naar: redactie@ggzplusnederland.nl


Iedereen die op wat voor manier verbonden is met het onderwijs heeft er vast wel eens over gehoord: thuiszitters! Een thuiszitter is een leerplichtige leerling die langer dan 4 weken thuis zit vanwege ziekte en/of psychische problematiek waardoor schoolbezoek niet haalbaar is, maar dus wel ingeschreven staat op een school.

Thuiszitter....Passend onderwijs-thuiszitter-ggz plus nederland

Een paar maanden geleden werd ik benaderd om een thuiszitter te begeleiden en hierdoor ben ik mij in de wereld van de ‘thuiszitters’ gaan verdiepen.

Online onderzoek
Bij het lezen op internet werd ik mij ineens volledig bewust van de enorm grote groep kinderen/jongeren die ‘thuiszitter’ zijn in het huidige onderwijssysteem. De groep is waarschijnlijk nog vele malen groter dan de leerlingen die officieel geregistreerd zijn. Uit mijn  online onderzoek bleek dat veel leerlingen gewoon als ‘ziek’ geregistreerd staan op school en daarom vaak niet bekend worden bij de leerplichtambtenaar. Schandalig!

Ook is voor veel ouders niet bekend dat zij de mogelijkheid hebben om zelf naar de leerplichtambtenaar te stappen om een melding te maken van het thuiszitten, want die zijn er toch alleen maar voor boetes als je te vroeg op vakantie gaat?
 Thuiszitter....Passend onderwijs-vakantie5-ggz plus nederland

Opvallend was verder dat er een grote groep leerlingen blijkt te zijn, die bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs niet aangenomen wordt, omdat het voortgezet onderwijs aangeeft dat de problematiek te complex is. Deze leerlingen hebben echter het basisonderwijs zonder veel extra ondersteuning doorlopen. Hoe kan dat? Scholen hebben toch een zorgplicht? Wie spreekt de scholen hier op aan? En alleen ouders die de media opzoeken, komen achter de eventuele mogelijkheden.

Passend onderwijs?
1 augustus 2014 start Passend Onderwijs. De rugzakjes verdwijnen en alle scholen hebben een zorgprofiel. Hierin staat beschreven welke zorg/ondersteuning zij kunnen bieden. Voor extra zorg kan ondersteuning aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband of kan er gezocht gaan worden naar een passende plek op een andere school, misschien speciaal onderwijs. Voor het speciaal onderwijs heb je een toelaatbaarheidverklaring nodig. Het klinkt heel mooi “passend onderwijs”. Voor ieder kind onderwijs op maat, maar waarom klinkt nu overal in de media dat het tegenovergestelde lijkt te gebeuren?
 Thuiszitter....Passend onderwijs-passend onderwijs-ggz plus nederland

Veel (zorg)leerlingen en hun ouders lopen tegen muren aan en scholen weten vaak niet wat er mogelijk is. Een leerling heeft extra ondersteuning nodig en elke dag die het langer thuis is, zal de drempel om weer succesvol terug te stromen nog hoger worden. Voor veel van deze leerlingen is vanwege hun problematiek een combinatie van zorg en onderwijs nodig. Dat moet toch te realiseren zijn? Ook deze leerlingen verdienen een diploma en daarmee meer uitzicht op een toekomst met een baan! Waarom is het zo moeilijk om deze leerlingen ook echt passend onderwijs te bieden? Flexibele schoolgang in combinatie met zorg? Thuisbegeleiding in samenwerking met school? Allemaal mogelijkheden! Trots Begeleiding & Coaching heeft de eerste stappen gezet voor echt passend onderwijs in regio ’t Gooi en omstreken en gaat zich daar hard voor maken! Echt passend onderwijs voor iedere leerling!

Logo Trots Begeleiding Nanda Koopmanschap (bewerkt)Nanda Koopmanschap                                           
Eigenaar Trots Begeleiding & Coaching                               
www.trotsbegeleiding.nl

 

 

 

 

Advertentie
Geplaatst in Belangenvereniging, GGz Plus Nederland, GGZ Plus NL, onderwijs, Politiek en overheid, Samenwerken gezondheidszorg, thuiszitter, Uncategorized, Zelfstandige zorgprofessional, Zorg Plus NL, Zorginstelling, Zorgondernemer | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoezo vrije keuze in pensioen?!

Door wie nu?
De 4 betrokken organisaties: ZZP Nederland, PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers), FNV Zelfstandigen en Zelfstandigen Bouw tekenen een intentieverklaring met APG. De eerste vier ken ik nog wel, maar APG? Wie zijn dat …..

                        Blog Pensioen - logo ZZP Nederland - GGz Plus Nederland    Blog Pensioen - logo PZO - GGz Plus Nederland    Blog Pensioen ZZP - FNV-Zelfstandigen-logo1 - GGz Plus nederland    Blog Pensioen ZZP - ZelfstandigenBouw-Logo - GGz Plus Nederland

Dat even terzijde. Waar het nu om draait, is het volgende; een groep van 4 bestuurders die zegt de belangen van ZZP’ers te behartigen, ‘neemt’ beslissingen voor vrije ondernemers omtrent hun pensioen, let wel de oudedagvoorziening bedoeld als aanvulling op de AOW. En ‘wij’ kunnen kiezen uit één pensioenfonds …   

Voor de duidelijkheid
Iedere ZZP’er heeft een eigen reden om voor zichzelf te beginnen. Voor de meesten is dat ‘vrijheid’. Die is uiteraard minder vrij dan ‘wij’ allemaal denken. Regulering van onze overheid (VAR-verklaring) en andere regels verstikken die vrijheid. En nu ‘mogen’ we ook niet meer kiezen hoe en waar wij ons pensioen opbouwen. Een steekje los bij de bonden zou ik zeggen. Ik wil echt niet negatief zijn, maar als marketeer heb ik geleerd dat kiezen minimaal uit drie is. Eén is geen keuze, maar een opgelegd pandoer.

En wat houdt die intentieverklaring dan in? Wat gaan de organisaties betekenen voor hun leden? Ik snap de goede bedoelingen van de 4 organisaties, maar help je hier nu een ZZP’er mee? Natuurlijk, de opbouw van pensioen krijgt vaak te weinig aandacht van de ZZP’er, maar dat heeft vaak andere redenen. Te weinig inkomsten, genoeg gespaard/ opgebouwd in de loondiensttijd, een partner met een goed pensioen, noem maar op. Maar zeker niet het feit dat wij geen pensioen op kunnen bouwen, omdat er geen pensioenfonds is voor ZZP’ers. Vrijheid blijheid.

Blog Pensioen ZZP geen ei van columbus - GGz Plus Nederland

Misleiding ZZP’er
Er zijn drie belangrijke zaken die ik discutabel vind:

  1. De berichtgeving in de media is gekleurd en misleidend voor ZZP’ers. Het pensioenfonds APG wordt gepresenteerd als het ei van Columbus ten koste van tientallen andere aanbieders.
  2. Het is principieel onjuist om pensioengeld aan te wenden als uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Ondermijning van pensioen is het gevolg, gaten vullen met gaten …
  3. Het is pertinent incorrect dat belangenorganisaties voor ZZP’ers de keuze maken voor hun leden wat betreft pensioen. De organisaties zouden keuze uit meer pensioenfondsen moeten bieden. Je zou bijna denken …

Punt 3 wil ik graag nog even toelichten. Ik stel de keuze voor APG niet perse ter discussie. Ik vind dat je als ZZP’er een keuze moet hebben. Of is de volgende stap dat de organisaties gaan voorschrijven dat wij allemaal in een Volkswagen moeten gaan rijden? Nee toch? Er zijn veel meer pensioenfondsen en ik vind dat de ZZP’er die keuze moet houden en niet ‘gestuurd’ moet worden door een belangenorganisatie, dat riekt naar belangenverstrengeling en daar zitten we nu net niet op te wachten in Nederland.

                         Blog Pensioen ZZP - Logo APG Pensioen - GGz Plus Nederland

Daarnaast, Nederland groeit naar 1.000.000 ZZP’ers, die waarschijnlijk ook niet allemaal bij één pensioenfonds willen zitten. “Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst”, zeggen verzekeraars, maar we weten allemaal wat er met pensioenfondsen is gebeurd en nog steeds gebeurt. Spreiding van risico belangrijk!

Tenslotte, wie is APG nu eigenlijk?
Nog even over APG … APG is sinds 1 maart 2008 het uitvoeringsorgaan van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfond). Ik dacht al, ik ken die naam niet zo goed. Het ABP kennen we ondertussen wel, als er één pensioenfonds de afgelopen decennia de mist in gegaan, is het het ABP wel. ABP is overigens de grootste pensioenorganisatie in Nederland, in eerste instantie vooral voor ambtenaren, nu dus ook voor ZZP’ers, geen gelukkige keuze. Wellicht gestuurd door staatssecretaris Jetta Klijnsma?

Blog Pensioen ZZP - verzekering parapluu - GGz Plus Nederland

Belangenvereniging GGz Plus Nederland
GGz Plus behartigt de belangen van zelfstandige professionals in de geestelijke en lichamelijke zorg. Vrijgevestigde behandelaars die voor een groot deel als ZZP’er werken, maar ook als zelfstandig ondernemer binnen een rechtsvorm. De vereniging is opgericht door ondernemers die zien dat steeds meer ZZP’ers in zwaar weer komen in de zorg.

GGz Plus Nederland is een belangenvereniging voor en door ondernemers. Een ZZP’er is een ondernemer en weet prima wat het beste voor hem of haar is. Ze hebben alleen goed advies nodig. De opbouw van een pensioenvoorziening is best ingewikkeld, en een klankbord is dan prettig, maar niet iemand die voor hem beslist. Dan was hij wel in loondienst gebleven, toch?

Blog Pensioen ZZP - hangmat - GGz Plus Nederland

Advies en monitoren
De behoefte die GGz Plus Nederland ziet, is een goed advies en goede monitoren met betrekking tot het inkomen na de pensioensgerechtigde leeftijd. Als er een beschikbaar bedrag is (bijvoorbeeld fiscale oudedagsreserve) kan in overleg met de pensioenadviseur (van willekeurig welk pensioenfonds) het pensioen opgebouwd worden.

Eén van de grootste problemen bij ZZP’ers zijn de pieken en dalen in inkomsten. De meeste ZZP’ers hebben niet elke maand hetzelfde inkomen, dus een vast bedrag elke maand voor pensioenopbouw reserveren, is vaak lastig. Een flexibele opbouw van het pensioen is dan het antwoord, maar het kan ook bijvoorbeeld één keer per jaar. Honderdduizenden ondernemers zijn u voor gegaan. Een ZZP’er kan prima zelf kiezen …

Blog Pensioen ZZP - vereniging GGz Plus Nederland

Lidmaatschap GGz Plus Nederland
GGZ Plus Nederland gaat graag met u het gesprek aan aangaande pensioen, maar ook arbeidsongeschiktheidsverzekering (veel ZZP’ers hebben die niet), de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en wat er nog meer komt kijken bij het beroep van vrijgevestigd behandelaar in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.

                              1. ggzplusnl-lidvan-logo                             1. zorgplusnl-lidvan-logo

                                                                           Klik op één van de logo’s en word lid!

Word nu lid van GGz Plus Nederland en laat u deze zomer adviseren door één van haar adviseurs. Ondernemers onder elkaar – een goed gevoel, toch?

Positieve groet,

Martin Jan Melinga
GGz Plus Nederland
Bestuurslid ondernemerszaken
M: 06 – 42 93 13 46
E: martinjan.melinga@ggzplusnederland.nl


[1] Om onze leden zo objectief mogelijk van informatie te voorzien, vindt u hier het artikel  “Een pensioenfonds speciaal voor zzp’ers”. 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het verhaal van startend ondernemerschap….

Volgende keer hier uw blog?
Mail naar: redactie@ggzplusnederland.nl

___________________________________________________________

Het verhaal van startend ondernemerschap …..

Jarenlang suddert het al ergens in mijn gedachten…een eigen bedrijf, mensen verder helpen dan kan in mijn baan als leerkracht in het speciaal onderwijs, maar het moment was blijkbaar nog niet daar. Ik durfde het niet aan, bang dat het mis zou gaan en wat dan?

Als aan het einde van januari 2014 mijn baan niet meer van mij kan zijn, gaat het ineens heel snel in mijn hoofd. Zal ik dan toch de stap zetten naar het zelfstandig ondernemerschap? Durf ik dat? Mijn hoofd loopt over van de ideeën, maar wat is nou HET idee? Wat wil ik eigenlijk? Schrijven, dat ben ik gaan doen. Alles op papier zetten wat ik wil bereiken en op welke manier. Schrappen, aanvullen en aanscherpen. Mijn ideeën laten lezen aan mensen buiten het werkveld. Kijken of het duidelijk genoeg geformuleerd is. En ineens was het daar:

TROTS trotsbegeleiding-300x214

Het plan ligt op tafel, een hele bevalling en dan begint het pas echt: hoe ga ik dat allemaal voor elkaar krijgen en hoe moet ik dat aanpakken? Ik heb veel gehad aan het internet en bevriende ondernemers. Vragen, internet en lijstjes maken!

Op het moment dat er contact met mij gezocht wordt door een oud-leerling gaat het ineens allemaal heel snel. Zijn ouders willen heel graag dat ik hem kom begeleiden. Een thuiszitter, het middelbare onderwijs is op dat moment niet haalbaar voor hem. Een eerste opdrachtgever! Wauw! In sneltreinvaart maak ik een afspraak bij de Kamer van Koophandel, open ik een bedrijfsrekening en geef ik opdracht voor een logo. Stoer, duidelijk, volwassen en heldere kleuren was de opdracht.

Logo Trots Begeleiding Nanda Koopmanschap -zonder tekst

En dan start ik aan nog een pittige klus. Teksten schrijven voor de website. Door te lezen op andere websites wist ik gauw wat ik wel of misschien juist niet wilde. Uiteindelijk de tekst laten lezen door een vriendin voor wie dit haar werk is. Heel fijn! En dan staat ineens mijn verhaal op internet: www.trotsbegeleiding.nl.

Logo Trots Begeleiding Nanda Koopmanschap (bewerkt)

klik op logo

Door tips wist ik inmiddels dat social media niet meer weg te denken is bij het ondernemerschap. Twitter, Linkedin en Facebook waren snel aangemaakt. 

Door Twitter kwam ik op de site van GGZ Plus Nederland. Een vereniging met als doel: het behartigen van de belangen van zelfstandige professionals die werkzaam zijn binnen of ten behoeve van de geestelijke of somatische gezondheidszorg. Ik heb mij eigenlijk gelijk aangemeld en ik werd hartelijk ontvangen op Twitter en meerdere keren geretweet. Omdat mijn website aangesloten is op Google Analytics kon ik gelijk zien wat een effect dat had op de bezoeken op mijn website. Whoop whoop! Ineens veel nieuwe bezoekers erbij.

1. ggzplusnl-lidvan-logoklik op logo

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en draait mijn bedrijfje op volle toeren. Nieuwe opdrachtgevers gevonden via de Nationale Hulpgids en allemaal mooie plannen. Het waren hectische maanden, maar ik geniet er nog elke dag van en ik kan het iedereen aanraden! Heb je vragen of wil je zelf de stap nemen? Je kunt contact opnemen via mijn website of GGZ Plus Nederland benaderen. De vereniging kan veel betekenen bij het opzetten van je eigen bedrijf.

Nanda Koopmanschap
Eigenaar Trots Begeleiding & Coaching
www.trotsbegeleiding.nl 

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zelfstandige zorgprofessional; u staat er niet alleen voor!

Volgende keer hier uw blog?
Mail naar: redactie@ggzplusnederland.nl
_________________________________________________________

Zelfstandige zorgprofessional; U staat er niet alleen voor!
Steeds meer mensen die in loondienst werken, beginnen naast hun vaste baan voor zichzelf. Ook mensen in loondienst van wie de baan ‘op de tocht’ staat of werkloos zijn, starten vaker als zelfstandige.  

Zelfstandige (zorg-) professional; U staat er niet alleen voor!-starters2-ggz plus nederland

De overheid ‘stimuleert’ (aankomend) werklozen als zelfstandige te beginnen om zo het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken of terug te laten lopen. Althans, dat communiceert zij. In de praktijk blijkt dat toch meer voeten in de aarde te hebben.

UWV
Wilt u bijvoorbeeld vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf starten, dan kent het UWV een aantal mogelijkheden. U kunt een startersregeling aanvragen, waarin u niet sollicitatie plichtig bent. Klinkt mooi, maar in deze periode wordt sowieso 29% van de uitkering ingehouden. Let wel; 29% van de 70% van uw laatst verdiende loon (WW-uitkering). Uw inkomen is dan meer dan gehalveerd (!) en dat kan niet iedereen zich veroorloven. 

Zelfstandige (zorg-) professional; U staat er niet alleen voor!-UWV2-ggz plus nederland

Een andere mogelijkheid is de uren die besteed worden aan het (opzetten) van uw bedrijf opgeven. Klinkt ook redelijk, zult u denken. Maar ongeacht of u deze uren ook iets heeft verdiend, worden deze gekort op uw uitkering. Wanneer u de ene week 5 uren heeft opgegeven, de week er na 15 uren en de derde week 10 uren, worden er toch 15 uren op uw uitkering gekort. (Dus het meest opgegeven aantal uren.) Ondertussen blijft u sollicitatie plichtig.

Wat is wijsheid?
Ik weet het niet. Het zal voor iedereen anders zijn van welke regeling gebruik wordt gemaakt. In gesprek gaan met de adviseur van het UWV of startersbijeenkomsten bijwonen bij het UWV geeft u meer informatie, maar maakt de beslissing niet eenvoudiger. Althans, dat is mijn ervaring. 

Zelftsandige zorgprofessional-wat is wijsheid-ggz plus nederland

Wanneer u niet te maken heeft met een uitkeringsinstantie is dat alleen maar gunstig. U kunt starten wanneer en hoe u wilt en u hoeft geen ‘verantwoording’ af te leggen. Evengoed krijgt u te maken met zaken waar u misschien niet bij stil heeft gestaan of eerder mee te maken heeft gehad.

Beginnen als zelfstandige zorgprofessional (ZZP)
Het begint al met het vormgeven van uw bedrijf en het opstellen van een businessplan, want wat wilt u nu precies en hoe omschrijft u dit? Behalve een businessplan moet er ook een begroting worden gemaakt. Dit is een lastig karwei (vond ik), omdat nog niet duidelijk is hoeveel geld u nodig zult hebben en hoeveel u gaat verdienen. Vaak zal dat dan ook ‘natte vinger’ werk zijn.

Zodra u uw onderneming of praktijk wilt inschrijven bij de Kamer van Koophandel rijst de vraag onder welke rechtsvorm u uw onderneming wilt gaan voeren; als eenmanszaak, een BV, VOF etc. Voor iedere rechtsvorm gelden andere voorwaarden en regels. 

Zelfstandige (zorg-) professional; U staat er niet alleen voor!-rechtsvorm-ggz plus nederland

Zowel voor zzp’ers als ondernemers kent het belastingstelsel enkele voordelen. Om als zzp’er te kunnen worden aangemerkt, worden er een aantal eisen gesteld. Bijvoorbeeld aan het aantal opdrachtgevers dat u heeft (VAR-verklaring). Ook om aangemerkt te worden als ondernemer dient u een minimaal uren te hebben gewerkt voor uw onderneming.

 Aan de slag!
Uw businessplan, begroting, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en eventueel krediet zijn geregeld. U heeft werkruimte en kunt aan de slag. Tenminste….. als u klandizie heeft. 

Zelftsandige zorgprofessional-klandizie2-ggz plus nederland

De vraag hoe u potentiële klanten kunt laten weten dat u er bent en welke diensten of producten u aanbiedt, is misschien wel de meest essentiële. Heeft u een marketingachtergrond, dan zal het geen probleem voor u zijn klanten te trekken. De meeste zelfstandige zorgprofessionals tasten op dit gebied echter redelijk in het duister en ‘doen maar wat’. Waarschijnlijk heeft u een website en gebruikt u de social media om uw naamsbekendheid te vergroten. Maar daarmee bent u er nog niet.

U bent vast heel handig met het maken van websites en ziet het resultaat er redelijk tot goed uit, toch zal het verschil met een door een professional gemaakte website duidelijk zijn. Een professionele website straalt dit ook uit en weerspiegelt uw kwaliteiten.

Naast een beter visitekaartje voor uw bedrijf, heeft een professionele website een groot aantal voordelen boven een ‘homemade’ website. Denkt u alleen al aan de mogelijkheid tot aanmelden, bestellen en betalen via uw website. Om e.e.a. (ICT-) technisch goed in orde te krijgen, is veel vakkennis vereist. Investeren in een  professionele website is dan ook zeker een pre. Zelfstandige (zorg-) professional; U staat er niet alleen voor!-website-ggz plus nederland Om uw website en social media goed in te zetten om uw diensten/producten aan de man te brengen, is een gedegen marketingstrategie nodig. En marketing is een vak apart. Lukraak berichten plaatsen op uw website en social media is als schieten met hagel en hopen dat u iets raakt. Doelgericht promoten van uw bedrijf en diensten/producten maakt een professionelere indruk en zal meer effect hebben wat betreft het genereren van klandizie.

 En nu?
Ik heb heel kort een aantal punten genoemd waar u als (startende) zelfstandige mee te maken krijgt of kunt krijgen. En ja, wat nu? Als u bovenstaande leest, ziet u misschien door de bomen het bos niet meer, zakt de moed u in de schoenen. Nergens voor nodig! Als zelfstandige zorgprofessionals binnen GGz Plus Nederland slaan we de handen ineen. Want; Samen Sterker! Klik op één van de logo’s voor de website.

  Logo GGz-Plus Nederland bewerkt (briefhoofd)     zorgplusnl - zonder rand

U staat er dan ook niet alleen voor. Heeft u als zelfstandige zorgprofessional vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via; info@ggzplusnederland.nl. *

 *Om van de diensten en voordelen van GGz Plus Nederland gebruik te kunnen maken, dient u lid te zijn van de vereniging.

 

Vriendelijke groet,                                                                       

Hester Morsdorf,
Voorzitter GGz Plus Nederland

 

Geplaatst in Belangenvereniging, Collectief pensioen, Collectieve verzekeringen, GGz Plus Nederland, GGZ Plus NL, Politiek en overheid, Samenwerken gezondheidszorg, Verbinding, Zelfstandige zorgprofessional, Zorg Plus NL, Zorginstelling, Zorgondernemer | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Samen Sterker! Eindelijk een vereniging voor zelfstandige zorg en ggz professionals

Gastblog van Martin Jan Melinga – Oprichter Orange Monday Foundation

Afgelopen dagen stonden in het teken van het lanceren van een nieuwe website in de gezondheidszorg. Mij werd gevraagd om het eerste blog van deze nieuwe vereniging te schrijven. Zegt u, laat het blog maar zitten? Ga dan gelijk naar deze nieuwe en informatieve website: www.ggzplusnederland.nl of klik op één van onderstaande logo’s

 zorgplusnl - zonder rand                                                      Logo GGz-Plus Nederland bewerkt (briefhoofd)

Regen en zonneschijn
Vandaag, zondag 6 april 2014, was voor het eerst sinds dagen het zonnetje weer achter de wolken. Sterker nog, een groot deel van de dag kwam er ook nog eens regen uit die wolken. ‘Na regen komt zonneschijn’ is een bekend spreekwoord en wordt veel als metafoor gebruikt. De nieuwe vereniging GGz Plus Nederland is in dit geval de spreekwoordelijke zonneschijn die de gezondheidszorg goed kan gebruiken.

Voor wie is de vereniging bedoeld? Voor alle zelfstandige zorgprofessionals in Nederland. En dat zijn er nog al wat. Naar schatting zo’n 100.000 mensen verdienen hun boterham als zelfstandige in de zorg. En wie vertegenwoordigt hun belangen? Op dit moment is het nog ieder voor zich. De hoogste tijd dus voor een belangenvereniging. Want een zelfstandige professional kent het gezegde (‘na regen …’) maar al te goed!|

Regen en zonneschijn banner

Loondienst of zelfstandig professional (ZZP)
De meeste mensen die dit blog lezen weten het waarschijnlijk wel. Als je uit een loondienstsituatie zelfstandig professional wordt, zijn er nog al wat verschillen. Het vangnet voor de sociale en financiële zekerheid ontbreekt nagenoeg volledig. Nog maar niet te praten over alle administratie die van een zelfstandige wordt verwacht.

De hoogste tijd dus voor een belangenvereniging zoals GGz Plus Nederland. Deze vereniging gaat collectieve contracten sluiten voor haar leden op het gebied van bijvoorbeeld pensioen en verzekering. Daarnaast ondersteunt de vereniging de zelfstandige professional bij het uitoefenen van zijn of haar beroep.

Uitoefenen van je beroep
Daar gaat het tenslotte allemaal om. Als zelfstandige zorgprofessional je kunnen focussen op het uitoefenen van je beroep en bijna alle andere zaken aan iemand anders overlaten. Dat is een mooi ideaal, GGz Plus Nederland vult dat voor een groot deel in.

Beroepsgroepen-GGz Plus NL

Op deze site kunt u hier meer over lezen. Eén van de belangrijkste reden voor mij om lid te worden, was dat ik niet meer alleen sta. Ik kan straks via de community van vereniging GGz Plus Nederland heel snel collega’s vinden en contact leggen. Verbinden noemen ze dat op de site, en dat is het ook. Onderling contact, even overleggen dat zijn van die dingen die een zelfstandige zorgprofessional soms mist.

Visie van GGz Plus Nederland
De visie van de nieuwe vereniging spreekt mij aan. Iedereen weet dat de geestelijke gezondheidszorg en de algemene (somatische) zorg heel veel met elkaar te maken hebben. Bij psychische klachten ontstaan vaak fysieke klachten en andersom natuurlijk ook. GGz Plus Nederland voegt de daad bij het woord. Dat is één van de redenen van de ‘Plus’ in de naam van de vereniging.

Er lijkt nog een lange weg te gaan, maar juist de samenwerking binnen GGz Plus Nederland spreekt mij aan. Geestelijke EN algemene gezondheidszorg in één vereniging. Ieder nog met een eigen naam, omdat de taken van de professionals anders zijn, maar op weg naar één algemene gezondheidszorg die onderling samenwerkt. Voor mij het welbekende ei van Columbus.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar

Collectief pensioen en verzekeringen regelen
Ik wil u natuurlijk niet tegenhouden om naar de site te gaan en als u wilt, doet u het toch wel. Ik wil nog één ding kwijt; als u naar de site gaat, word dan gelijk lid. De jaarcontributie is slechts € 125,- per jaar en dat is inderdaad maar. Als lid van de nieuwe vereniging kan je gewoon je geld terugverdienen. Dat komt je niet vaak meer tegen.

Aangezien GGz Plus collectief de pensioenen en verzekeringen voor u gaat regelen is de korting die u hier op nog dit jaar kunt realiseren waarschijnlijk al meer dan de contributie. Voor mij was dat al een reden om lid te worden.

Button lid worden vinkje blauw vierkant

Tenslotte
Ik wens u veel leesplezier op deze spiksplinternieuwe site en nogmaals, hoe meer leden, hoe meer jouw belangen vertegenwoordigd kunnen worden door GGz Plus Nederland.

Een goed idee, een mooie uitvoering op de website, nu nog veel leden … want dan gaat de slogan pas echt op: Samen Sterker in de Gezondheidszorg!

Positieve groet, Martin

PS. De contributie is voor 2014 vastgesteld op 99 euro (p.p.; ongeacht aanvang lidmaatschap). Dus, hoe eerder u lid wordt, hoe langer u profiteert van uw lidmaatschap!

Martin Jan Melinga
W: http://www.orangemonday.nl
E: martin@orangemonday.nl
M: 06 – 42 934 13 46

Facebook   LinkedIn   Twitter   Wordpress

Geplaatst in Belangenvereniging, Collectief pensioen, Collectieve verzekeringen, GGz Plus Nederland, GGZ Plus NL, Politiek en overheid, Samenwerken gezondheidszorg, Verbinding, Zelfstandige zorgprofessional, Zorg Plus NL, Zorginstelling, Zorgondernemer | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie